Revize

Zajišťujeme a provádíme revize pojistných ventilů, tlakových nádob a revize strojoven chlazení v souladu s příslušnými předpisy a nařízeními včetně normy ČSN EN 378.

Pravidelné roční revize pojistných ventilů provádíme na místě na zkušební tlakové stolici. Ventily jsou tlakovány na zkušební přetlak olejovou náplní. V případě zjištění netěsnosti ventilu, jsou použity opravné repasní sady, je provedena oprava ventilu a jeho zpětná instalace. Následně je pro provozovatele vyhotoven samostatný protokol o provedené revizi každého pojistného ventilu.

Provádíme pravidelné revize instalovaných tlakových nádob, které jsou součástí instalovaných chladících zařízení. Pokud vám chybí nebo jste ztratili revizní knihu tlakové nádoby, jsme schopni podle potřebných podkladů tuto revizní knihu vystavit.

Provozovatelům průmyslových čpavkových zařízení a obsluhujícímu personálu poskytneme pravidelná školení BOZP pro práci se čpavkem. Obsluhu chladících a mrazících zařízení odborně proškolíme podle typu instalované technologie. Provedeme u vás praktické zaškolení údržby a obsluhy řídících a ovládacích armatur, bezpečnostních a uzavíracích ventilů a elektronického ovládání.