Oleje

Ve všech průmyslových a výrobních provozech se setkáváme se širokou škálou potřeby mazání, jak pro pístové tak pro šroubové kompresory. Dodáváme oleje pro kompresory používající jako chladivo čpavek NH3 (R717), oxid uhličitý CO2 (R744), nebo freony CFC a HCFC. Dle typu kompresoru, aplikace, typu chladiva a dalších okolností vám navrhneme správný typ kompresorového oleje.

Oleje vám zdarma dopravíme na vaši adresu po celém území České republiky. Oleje jsou dodávány v balení 20-ti litrů v kanystru nebo 208 litrů v sudu. Speciální oleje pro chladivo CO2 jsou v balení 1 litr nebo 10 litrů. Zajišťujeme zpětný odběr námi dodaných olejů a jejich ekologickou likvidaci.

Jednou z variant zjištění kvality a míry znečištění oleje je provedení rozboru oleje tribotechnickým servisem. Provedeme u vás odběr vzorku oleje, který zašleme do laboratoře na rozbor. Protokol výsledku rozboru vám zašleme i elektronicky. Hlavním důvodem provádění analýz je sledování stavu zařízení. Podrobná analýza oleje dokáže odhalit počáteční problémy a zabránit neplánovaným odstávkám. Pravidelné analýzy oleje jsou součástí systému preventivní údržby a umožňují sledovat průběžně kvalitu oleje v zařízení a případně včas odhalit zhoršující se jeho kvalitu.

Dodáváme speciální typy olejů pro kompresory Sabroe a to typ AP68 a PAO68.

Oba typy jsou speciální oleje vyráběné na základě požadavku SABROE a nedoporučujeme je nahrazovat ani míchat s jinými typy olejů

Typ PAO je plně syntetický olej vhodný na kompresory, které jsou již výrobcem navrženy pro provoz s plně syntetickým olejem, pro dlouhé intervaly výměn, kde jako chladivo je použit čpavek.

Typ AP je vhodný jako přechodový olej z minerálního na plně syntetický olej. Jeho vynikající provozní vlastnosti snižují tvorbu úsad a kalů, čímž minimalizují zanášení ventilů a filtrů. Je vhodný i tam, kde kompresor je navržen na minerální olej, případně byl provozován s minerálním olejem, kde jako chladivo je použit čpavek.

Základními parametry pro výběr vhodného maziva pak jsou:

  • oblast použití
  • viskozita u olejů, NLGI třída a viskozita základového oleje u plastických maziv
  • druh oleje – minerální, částečně, nebo zcela syntetický
  • normy pro danou oblast použití nebo schválení a doporučení výrobců průmyslových aplikací
  • viskozita – tekutost oleje. Jedná se o veličinu závislou na teplotě, která se zvyšující se teplotou kapalin snižuje. Měří se laboratorně a udává se za stanovené teploty oleje (standardně 40 a 100 °C) v mm2/s, neboli cSt. V praxi je používána pro průmyslové aplikace stupnice viskozitních tříd dle ISO (ISO VG).

Minerální oleje: Kvalitní minerální (naftenické) oleje, neobsahující parafinické uhlovodíky, určené zejména pro použití v chladicích kompresorech. V důsledku této formulace vykazují velmi dobrou tekutost za nízkých teplot a mají nízký bod tuhnutí. Není kompatibilní s chladivem CO2 a nedoporučují se pro použití s chladivem HFC (freonová chladiva).

Polo-syntetické oleje: Oleje na bázi směsi polyalfaolefinů s minerálními oleji, nebo oleje na bázi hydrokraků určené pro kompresory chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Vynikají vysokou chemickou, oxidační a teplotní stabilitou a velmi nízkým bodem tuhnutí. Jsou plně mísitelné s běžnými ropnými oleji.

Plně syntetické oleje: Oleje na bázi syntetických polyalfaolefinových nebo alkylbenzenových základových olejů, případně jejich směsí, nebo oleje na bázi polyoesterů, polyglykolů nebo jiné, s extrémně vysokou oxidační stabilitou, minimální tvorbou úsad, velmi nízkým bodem tuhnutí a skvělou teplotní stabilitou, určené pro chladící kompresory.