Deskové výměníky

Provádíme servis a údržbu rozebíratelných deskových výměníků tepla, které jsou součástí chladicích systémů.

Podle stavu znečištění desek je provedeno chemické čištění bez nutnosti demontáže desek výměníku. Pokud by chemické čištění teplosměnných ploch bylo neefektivní, je možno provést mechanické čištění na místě nebo v servisním centru.

V případě zvolení varianty mechanického čištění ve specializovaném servisním centru budou desky výměníku demontovány s následným provedením renovace, diagnostiky a instalace nového těsnění. Servisní centrum je vybaveno chemickými lázněmi na odstranění nečistot a starých těsnění, technologií na kontrolu deformací desek a případných prasklin. Na deskách tak nevzniká koroze, povrch desek je čistý a ideálně připraven pro instalaci nových těsnění.

Odborný servis deskových výměníků má také pozitivní ekonomický dopad. Obnovením maximálního přestupu tepla a tím i účinnosti, jsou zajištěny jeho projektované provozní parametry a je zajištěna celková ekonomika provozu renovovaného výměníku.